ݧѧӧߧѧ  ߧѧ էܧ ӧ ֧էڧڧߧܧڧ ӧ֧ ߧѧܧ  
 Ehnglish  
 
  ӧ
   ߧѧ٧ӧѧߧڧ      է֧اѧߧڧ    
ѧާѧܧߧѧէ٧
ӧ֧ާ2019/12/25 14:12:28           ֧ݧܣ810           ڧߧڧܣzizhu-pharm

ߧާѧڧߧߧѧ ѧܧ֧ߧ էݧ ٧ѧڧ ߧ֧ҧݧѧԧڧߧ ֧ѧܧڧ

ާا֧ ҧڧ ڧ٧ӧէڧ֧ݧ ҧ ӧ֧ ߧ֧ҧݧѧԧڧߧ ֧ѧܧڧ ߧ ݧ֧ܧѧӧѧ:
• ֧ ٧ѧݧߧ֧ߧڧ ڧߧާѧڧ ߧ ѧۧ ҧ ߧ֧ҧݧѧԧڧߧ ֧ѧܧڧ ߧ ݧ֧ܧѧӧ ߧѧ֧ ܧާѧߧڧ, ݧܧ http://www.yuting.com.cn/dengji/indexru.html
• ֧ ٧ѧݧߧ֧ߧڧ ڧߧާѧڧ ߧ ӧ֧-ѧۧ www.drugsafety.ru (ѧۧ էѧ٧է֧ݧ֧ߧڧ ѧާѧܧߧѧէ٧ էߧڧ֧ӧ ߧѧ֧ ܧާѧߧڧ)
• ѧӧ ڧߧާѧڧ ݧ֧ܧߧߧ : adversereaction@drugsafety.ru
• ٧ӧߧڧ ߧ ҧ֧ݧѧߧ ԧ ݧڧߧڧ, ܧѧ էߧ 24 ѧ ܧ: 8-800-777-8-604
* ѧӧ ҧ֧ߧڧ ֧֧ WhatsApp ڧݧ Viber ߧ ߧާ֧: +7-903-799-2-186
  ѧ ܧާѧߧڧ ӧݧ֧ ݧڧէڧ֧ ܧߧ֧֧ۧ ѧާѧ֧ӧڧ
  ѧڧ ֧ާڧߧѧ ߧѧѧڧӧѧߧڧ ֧ߧڧѧݧ ܧڧѧۧܧڧާ ѧӧڧܧѧާ RHC ѧߧ
 

 
© 2011-2016
China Resources Zizhu Pharmaceutical
Co.,Ltd. All Rights Reserved.

ICP10215952-2
ݧѧӧߧѧ  ߧѧ էܧ ӧ ֧էڧڧߧܧڧ ӧ֧ ߧѧܧ